ČeskyDeutschEnglish
Varhanářská dílna Kánský - Brachtl: Úvodní strana / Naše nástroje
Fotografie
kostel sv. Petra a Pavla, Mělník
 

Kostel sv. Petra a Pavla, Mělník

V letech 1711-12 postavil nové varhany v Mělníku Jan Antonín Krásný ze Starého města Pražského. Nástroj měl 17 rejstříků ve dvou manuálech a pedálu, který byl umístěn v jednom korpusu. V roce 1753 přestavěl nástroj pražský varhanář Antonín Jakub Spiegel, který umístil pozitiv do nového korpusu v balustrádě. Další práce zhotovili varhanáři: J.F.Schwabel (1762), A.Reiss (1783), A.Tauchmann (1792), J.Gartner (1831-33), J.Prediger (1868-72).

V roce 1898 varhany „vypověděly službu“ a tedy došlo k jejich rozebrání. V městském muzeu byla instalována prospektová část skříně s původním zdobeným prospektem. Na kůr byl postaven prozatímní jednomanuálový kuželkový nástroj firmy Rejna a Černý. V šedesátých letech 20. století byl fragment nástroje převezen nešetrně do kostela a zde uložen v místnosti za kůrem. Při transportu byl výrazně poškozen prospektový Principal a v nevětrané místnosti dokončila zkázu skříně plíseň.

Prospektová část skříně byla restaurována společně s řezbami v roce 2004-9. V roce 2012 jsme byli pozváni do projektu. Prvním úkolem bylo rekonstruovat chybějících 70% varhanní skříně. Projekt byl na základě techniky zlatého řezu vytvářen více než 7 měsíců. V detailech je nám nakonec líto, že do podoby varhanní skříně zasahovala památková péče. Takže výplně postamentu mají místo barokní výpovědi vzhled „lidové jizby“. Promiňte.

Nástroj je postaven jako puristická realizace barokních varhan s použitím ryze přírodních materiálů, jako je masívní dřevo, cín, olovo, kůže, železo a mosaz. Technologie, konstrukce a provedení odpovídá dobovému zvyku z počátku 18. století. Proto také všechny rozměry jsou projektovány v jednotkách stop a palců. Rozměr těchto jednotek vychází z průzkumu dochovaných částí skříně, protože před 300 lety nebyla na našem území jednotná míra. Konstrukční spoje a povrchy jsou ručně zpracované. Takže za pomocí pilky, dláta a hoblíků. Stejně jsou zhotoveny i varhanní píšťaly, kde můžete vidět stopy po ručním hoblování píšťalového kovu. Kování je na zakázku zhotoveno klasickou kovářskou technologií s pocínováním.

Naše řemeslo, které jsme investovali do tohoto hudebního nástroje, potvrzuje náš ryzí přístup k českému kulturnímu dědictví. Chtěli jsme od začátku vytvořit pravdivé dílo, které si na nic nehraje. Snažili jsme se vytvořit nástroj, který je v jádru autentický a věrohodný. Jestli se nám to podařilo, můžete dnes posoudit.

Varhany mají 2 manuály, pedál, 25 rejstříků, zásuvkové vzdušnice a 3 klínové měchy.

Protože se žádný nástroj od Krásného nezachoval a z důvodu požadavků většího výběru varhanní literatury, byl na základě požadavků investora postaven nový nástroj inspirovaný slezským prostředím 18. století.

Při stavbě nového nástroje byl rovněž použit původní nádherně zdobený prospektový Principal 8´, který jsme restaurovali. Jako náš dar jsme do varhan disponovali 2 výchvějné hlasy (protože je máme rádi).

1712Jan Antonín Krásný ze Starého Města pražského
1753Antonín Jakub Spiegel
1898odstranění varhan z kůru
2004-2009restaurátor Dalibor Vinklát, restaurování řezeb a částí dochovaného fragmentu skříně
2014Varhanářská dílna Kánský-Brachtl, rekonstrukce varhanní skříně, dokončení nového nástroje

Dispozice: Jaromír Kánský, MUDr. Tomáš Horák
Technická dokumentace: Jaromír Kánský
Intonace: Josef Brachtl
Polychromie: ak. malíř Peter Stirber
Archivní průzkum: MUDr. Tomáš Horák, Štěpán Svoboda
Organologický dozor: Mgr. Radek Rejšek

Dispozice

 
Positiv, rozsah C, D-d3 (I. manuál), 50 tónů: 
1. Copula major 
2. Principal 
3. Fugara 
4. Copula minor 
5. Octava 
6. Quinta  1 ⅓´
7. Mixtur 3x  1´ 2/3´ 1/2´
Manuál, rozsah C, D-d3 (II. manuál) 50 tónů: 
1. Burdon flauta  16´
2. Principal 
3. Flaut amabile  8
4. Salicional 
5. Octava 
6. Flauta minor 
7. Quinta major 
8. Superoctava 
9. Mixtur major 4x  1 ⅓´ 1´ 4/5´ 1/2´
10. Mixtur minor 2x  1 ⅓´ 1´
11. Sesquialter 2x  1 ⅓´ 4/5 - c 2 2/3´ 1 3/5´
12. Unda maris 
13. Bifarro od a 
Pedál, rozsah C, D-d1 26 tónů: 
1. Majorbass  16´
2. Subbass  16´
3. Octavbass 
4. Superoctava 
5. Trompetbass 
Spojky: 
Positiv/ Manuál 
Manuál / Pedál 
ladění 440Hz/15ºC , Neidhardt III - Große Stadt 1724