ČeskyDeutschEnglish
Varhanářská dílna Kánský - Brachtl: Úvodní strana / O nás / Dílna
Fotografie
Sept-Fons, Francie, Notre-Dame, nový nástroj - 2010
 

Slovo "DÍLNA" pro nás představuje TÝM pracovníků, kteří se svým řemeslným umem doplňují a tvoří společné dílo.
Zakladatelé dílny jsou: Jaromír Kánský a Josef Brachtl


Mgr. Jaromír Kánský (1969) je vyučený v oboru jako mechanik hudebních klávesových nástrojů v SOU HN v Hradci Králové v roce 1987. Svou praxi začal v podniku Varhany Krnov. V roce 1995 společně s Josefem Brachtlem založil sdružení s názvem Varhanářská dílna Kánský a Brachtl. Od této doby pracují na zakázkách společně. Od roku 2005 je držitelem povolení MKČR k restaurování památkově chráněných varhan . V dílně má na starost konstrukci varhan, restaurování varhan, řízení výroby a montáž nástrojů. Aktivně se podílí na zhotovení traktury varhan.


Josef Brachtl (1958) svou intonérskou praxi získal v podniku Varhany Krnov. V roce 2008 zakončil studium na SUŠ Varhanářské v Krnově. Celý svůj profesní život se věnuje zdokonalení a studiu intonérského umění. Má velký řemeslný záběr přes rané baroko, symfonickou romantiku po současnost. Od roku 2014 je držitelem povolení MKČR k restaurování památkově chráněných varhan od roku 1700.

Součástí dílny jsou spolupracovníci - zaměstnanci, kteří léty prověřili svoje řemeslné schopnosti. Jejich profesní růst vynikl při náročných realizacích nástrojů. Týmem prošlo kolem 20 řemeslníků z nichž někteří spolupracují s dílnou od jejího založení a z některých vyrůstá nová česká varhanářská generace, za kterou se nemusíme stydět.

Dílna také úzce spolupracuje s ověřenými dodavateli z naší republiky i zahraničí, tak aby mohla vždy dostát svému poslání: zákaznická výroba mistrovských varhan a odborné restaurování.

Děkujeme za důvěru!