ČeskyDeutschEnglish
Varhanářská dílna Kánský - Brachtl: Úvodní strana / Restaurování a opravy
Fotografie
Praha, kostel sv. Františka Serafinského
 

Kostel sv. Františka Serafinského

Abraham Starck z Lokte
u Křížovníků s červenou hvězdou, Praha

Varhany se zachovaly v podstatě téměř v původním rozsahu. Nová je vzdušnice pedálu s přidaným 4´ rejstříkem z dílny Pavla Doubka a Mixtura v pozitivu.

Hlavním důvodem restaurování nástroje byl havarijní stav jeho statiky. Již několik let hrozilo, že se varhany zhroutí do kostela. Podlaha kůru byla natolik nakloněná, že to na půdorysu varhan dělalo spád 6 cm! Varhany totiž byly po druhém transferu zpátky z přístavku kůru umístěny hodně dopředu a tak svou hmotností způsobily vážné problémy. Po demontáži bylo zjištěno, že někdy v době transferu do přístavku kůru v roce 1914 byl nástroj v prostředním travé zkrácen asi o 30 cm, a to včetně řezby. Původně totiž ležela zadní část korunní římsy na štukové římse kostela. Zkrácena však nebyla jen varhanní skříň. Vlivem změny výšky ladění byly v minulosti zkráceny také některé píšťaly. Ukázalo se, že nastavení píšťal na původní délku ladění má až překvapivý vliv na celkovou intonaci varhan. Například u kónické Gamby došlo při doplnění píšťal na délku k podstatnému zúžení menzury při ústí píšťal. Tím se projevil původní záměr stavitele Starcka postavit rejstřík Gembshorn (Gemshorn). Po restaurování se nástroj takzvaně „probudil“ a zní úžasně. Navrácena byla i podoba tónové traktury, změněná při chromatizaci nástroje.

Původní polychromie se nezachovala. Je pravděpodobné, že v době dokončení nástroje nebyla provedena barevná povrchová úprava skříně. Během následujících období vznikla řada nátěrů, které se dochovaly pouze ve fragmentech pod dalšími povrchy z 19. století. Peter Stirber byl pověřen rekonstrukcí nové polychromie, která by respektovala interiér kostela. Uřezané řezby byly doplněny a opatřeny patinovaným zlatem.

Stavitel Abraham Starck a jeho pomocníci mají náš velký respekt! Jedná se o mimořádné dílo, jak po stránce intonační, tak i po stránce řemeslné. Jeho dílo patří mezi vrcholné umění barokní Evropy. Byli jsme poctěni pracovat na tomto restaurování, které mělo pro naši dílnu zásadní význam a jsme za to vděčni.

Také proto jsme provedli mimořádně podrobnou dokumentaci nástroje (v měřítku 1:1) tak, že bychom mohli v budoucnu vyrobit i jeho věrnou kopii. Bohužel však žádná kopie nebude znít jako originál, a tak dokumentace bude sloužit pro případnou inspiraci.

1701-2 Abraham Starck z Lokte, korpus varhan Matthes Raüttler
1828 oprava varhan, Josef Gartner
1898 oprava, změna dispozice, H. Schiffner
1900 oprava varhan, změna dispozice?, f. Rejna a Černý
1914 transfer do nově zbudovaného přístavku kruchty
1939 oprava, rozšíření varhan, f. Jan Tuček
1969 vyčištění varhan a oprava skříně, LD Štuko
1996-98 oprava varhan, návrat dispozice, transfer zpět na kruchtu, Pavel Doubek a syn

2016
Restaurování varhan a korpusu: Varhanářská dílna Kánský-Brachtl, intonér Josef Brachtl
Restaurování a rekonstrukce povrchové úpravy: ak. restaurátor Peter Stirber
Archivní průzkum a organologický dozor: Štěpán Svoboda
Památkový dozor varhan: PhDr. Petr Koukal, Ph.D.
Organologická komise: Štěpán Svoboda, PhDr. Petr Koukal, MgA. Pavel Černý, MgA. Jakub Janšta
Technický dozor: Eva Kabátová

Dispozice

 
Hlavní stroj, C,D,E,F-c3, 47t. 
Principal  8´/Sn-Starck
Copula  8´/Lg-Starck
Octav  4´/Sn, Starck
Flauta  4´/Lg, Starck
Quint  3´/Sn, Starck
Mixtur  6f. 2´/Sn, Starck
Positiv, C,D,E,F-c3, 47t. 
Gembshorn  8´/Sn, Starck
Salicinal  8´/Sn, Starck
Fugara  4´/Sn, Starck
Mixtur 4f.  2´/Sn, nové, Doubek
Pedál, C,D,E-a, 12t. 
SubBass  16´/pův.
OctavBass  8´/pův.
QuintBass  6´/pův.
SuperOctavBass  4´/nové, Doubek
Spojka manuálová 
ladění 415Hz/15°C, modifikovaný středotón